27 mars 2012

Vill den skyldige vara så snäll att ge sig till känna...?

Bokus lämnar en... eh... intressant inköpshint för den intet ont anande bokköparen. :-D

Inga kommentarer: